Logo rondo

topimage-life

title lifeUbezpieczenia na życie

 1. należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Jak wyjaśnia KC: "zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w postaci umówionej sumy pieniężnej, renty albo innego świadczenia, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu ubezpieczonego, w zamian za to ubezpieczony zobowiązuje się do opłacania składki".
 2. przedmiotem takiego ubezpieczenia jest ochrona zdrowia i życie ubezpieczonego w sensie finansowym. Najczęściej obejmuje więc takie zdarzenia jak:
     - ciężka choroba,
     - pobyt w szpitalu,
     - spowodowana wypadkiem niezdolność do wykonywania pracy,
     - śmierć ubezpieczonego, która skutkuje wypłatą odszkodowania dla jego najbliższych.
 3. w ramach polisy na życie osoba może się ubezpieczyć na różne kwoty (np. 10 000 zł).
 4. im wyższa suma ubezpieczenia, tym oczywiście wyższa składka za polisę.
 5. Na cenę ubezpieczenia wpływa też:
     - zakres ochrony (jedno czy kilka zdarzeń),
     - okres ubezpieczenia (terminowo, dożywotnio),
     -
  wiek ubezpieczonego
     -
  stan jego/jej zdrowia
     -
  wykonywany zawód.

   Wszystkie te czynniki rzutują w określonym stopniu na ryzyko ubezpieczeniowe. To na jego podstawie ubezpieczyciel dokonuje wyliczenia miesięcznej składki za polisę na życie.  

   Warto dodać, że ubezpieczenie na życie może być też grupowe. Taki wariant często proponuje się pracownikom. Z reguły polisa w pracy jest tańsza, ale za to mniej elastyczna, niż indywidualna.

   Od kilku lat ubezpieczyciele zaczęli wprowadzać nową odmianę grupowych ubezpieczeń, a mianowicie wprowadzono grupę otwartą, otwierając tym samym nowe możliwości dla wszystkich uczestników polskiego rynku ubezpieczeń.

   Grupa otwarta jest rewelacyjnym rozwiązaniem i alternatywą, gdy nie ma możliwości wprowadzenia w danym przedsiębiorstwie ubezpieczenia grupowego zamkniętego. Ubezpieczenie to można bowiem stworzyć już nawet dla jednej osoby, niezależnie od jej sytuacji zawodowej. Dla kogo otwarte ubezpieczenie grupowe?

Dla kogo otwarte ubezpieczenie grupowe?

   Ponieważ grupę w tego typu polisach tworzą przypadkowe osoby, kryteria, jakie trzeba spełniać, są nieco ostrzejsze niż w przypadku pracowniczych ubezpieczeń grupowych. Jest to uzależnione od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre z nich stawiają klientom wymogi dotyczące stanu zdrowia czy wieku. Na szczęście wybór grup, do których można przystąpić, jest na tyle duży, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Otwarte ubezpieczenia grupowe są dobrym rozwiązaniem dla:

   - ludzi młodych - chociażby ze względu na świadczenie za urodzenie dziecka.
   - osób starszych - mogą skorzystać z dużego zakresu ochrony przy stosunkowo niewysokiej składce
   - osoby bezrobotnej
   - osoby pracującej, której pracodawca nie zagwarantował pracowniczego ubezpieczenia grupowego
   - osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą

 Wysokość składki

 1. Wysokość składki w otwartym ubezpieczeniu grupowym jest nieco wyższa niż w pracowniczym ubezpieczeniu grupowym, lecz ciągle dużo niższa niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Niska składka przekłada się na niską sumę ubezpieczenia i wąski zakres polisy. Im bardziej rozbudowane są te opcje, tym więcej musisz zapłacić. Bardzo często na wysokość składki nie ma wpływu wiek ani stan zdrowia ubezpieczanego.
 2. Wysokość miesięcznej składki w otwartym ubezpieczeniu grupowym wynosi najczęściej 20 – 75 zł. Składki płaci się raz na miesiąc. Nieopłacenie składki w terminie w większości towarzystw ubezpieczeniowych ma skutek w postaci natychmiastowego zerwania umowy ubezpieczeniowej.
 3. Składka w ubezpieczeniach grupowych jest tak niska, ponieważ ryzyko ubezpieczeniowe dzielone jest na wszystkich członków grupy. Oznacza to, że jeżeli trafiłeś na bardzo szkodową grupę, Twoja składka może wzrosnąć nawet, gdy nie poniosłeś żadnej szkody.

Innym rodzajem ubezpieczeń na życie, jest ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

   Zdiagnozowanie poważnej choroby to jedna z najbardziej krytycznych sytuacji, jakie mogą się pojawić w życiu. W takiej chwili chciałoby się mieć po swojej stronie zespół światowej klasy ekspertów i dostęp do najlepszych klinik na świecie. To możliwe!

Ubezpieczenie Best Doctors oferuje:

 1. Poczucie bezpieczeństwa dzięki weryfikacji diagnozy przez światowej klasy ekspertów z danej dziedziny i zaproponowaniu przez nich optymalnego sposobu leczenia
 2. Możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą specjalizującej się w leczeniu danego typu schorzeń
 3. Komfort wynikający z tego, że Best Doctors nie tylko finansuje cały proces leczenia, ale również organizuje go, dopełniając wszystkich potrzebnych formalności
 4. Minimalizacja stresu dzięki temu, że ubezpieczenie pokrywa również koszty transportu i pobytu osoby towarzyszącej
 5. Wysoki limit na leczenie – 1 mln Euro w roku polisowym, aż do 2 mln Euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego - limit obejmuje koszty leczenia i inne świadczenia, w tym koszty podróży lub transportu medycznego, zakwaterowania, repatriacji zwłok. Limit na świadczenia dotyczące danej Osoby objętej ubezpieczeniem, jej Osoby towarzyszącej oraz jej Dawcy w trakcie całego życia Osoby objętej ubezpieczeniem

Towarzystwa ubezpieczeniowe